Identidade

A Fundación “Fogar Santa Lucía” é unha entidade de iniciativa social sen ánimo de lucro. Busca a recuperación integral da muller, a súa dignidade. En el respéctase toda liberdade ideolóxica, relixiosa e de culto á que pertenzan as mulleres ás que se dea acollida.

Desde o noso Carisma, o que nos caracteriza é o amor misericordioso  para coas mulleres atendidas, mulleres marxinadas pola sociedade pero predilectas aos ollos de Deus e tamén da nosa Fundadora, Esperanza González Puig. Esta é a razón de ser da Fundación “Fogar Santa Lucía”.

Espiritualidade e Carisma da Congregación

A espiritualidade da Congregación, herdada da súa Fundadora, é unha espiritualidade centrada en Cristo, e particularmente no misterio da súa Paixón. Ten dúas características fundamentais:

  1. O aspecto apostólico: a redención integral e promoción persoal e social da muller máis necesitada, segundo maniféstaselle na súa experiencia fundante, e a educación cristiá da nenez e mocidade. Trátase dun amor redentor, aliviar a Cristo sendo canles de graza para a muller máis marxinada, e polo mesmo, para proporcionar ao Señor Jesús a alegría dun amor que se entrega sen condicións.
  2. O amor ao Corazón de María: EEsperanza, ao descubrir a súa vocación de Fundadora, entende que o Instituto estará baixo a protección do Corazón de María, cuxo título lle dará.

Outro aspecto central na nosa espiritualidade é o Misterio Trinitario, que tamén está presente nas experiencias de Nai Esperanza sobre a fundación do Instituto.

Outros aspectos relevantes da espiritualidade que reflicten as primitivas Regras de Nai Esperanza para o Instituto son: Vida de oración, humildade, entrañas de misericordia e amor á Igrexa.

Se queres formar parte da Congregación das Relixiosas Misioneiras Escravas do Inmaculado Corazón de María, entregando a túa vida a Deus e a esta fermosa misión, podes visitarnos na nosa páxina web.