Memoria económica

Coa finalidade de cumprir coa normativa vixente en materia de transparencia, poderá descargar as últimas memorias económicas anuais.

MEMORIA ECONÓMICA 2017:  Haz click aquí para ver el PDF

MEMORIA ECONÓMICA 2016: Haz click aquí para ver el PDF

MEMORIA ECONÓMICA 2015: Haz click aquí para ver el PDF