Organigrama da Fundación Fogar Santa Lucía

 

PRESIDENTA

Hna. Aurora Rodríguez Prieto

 

SECRETARIA

Hna. Teresa González Montes

 

VOCAIS

Hna. Elisa Zapater Pujol

Hna. Susana Castillo Molina

Dña. Ana Marqués Velo

Dña. María Luisa Marqués Velo

Dña. Pilar Roca Trashorras