Obxetivos

 

OBXETIVOS GENERAIS

  • Cubrir as súas necesidades básicas e outras superiores.
  • Recuperación integral da súa saúde física e/ou psíquica.
  • Recuperación da súa autoestima e valoración persoal.
  • Inclusión social e/ou laboral.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

  • Creación dun espazo de respecto mutuo e tolerancia.
  • Desenvolver o sentido de pertenza a un grupo.
  • Fomentar a axuda mútua e o compañeirismo.
  • Promover a adquisición e/ou recuperación de hábitos de vida saudables e de hixiene persoal.
  • Incrementar a autonomía persoal.