Formativas

Ás persoas usuarias ofréceselles a posibilidade de realizar accións formativas para a orientación para a procura de emprego, coa colaboración de organismos e entidades como o Servizo Municipal de Emprego, o SEPE, os Centros Cívicos, o Centro Formación Violetas, APEM, Asociación FEAFES, Fundación MULLERES, Fundación PAIDEIA, Fundación Nortempo, Fundación Cibervoluntarios, etc

Periodicamente, no Fogar, organízanse cursos de formación sobre diversos temas de interese para as usuarias, voluntariado, persoal e/ou educadoras do Fogar