Estructura organizativa

O centro está xestionado na actualidade pola Congregación “Misioneras Esclavas del Inmaculado Corazón de María”.

O equipo profesional está conformado por 4 relixiosas e 6 persoas contratadas:

1 Directora: Rocío Barros García.
3 Traballadoras sociais: Rocío Barros García, Patricia Sánchez de la Fuente y Hna. Elisa Pino Arzamendia.
3 Educadoras: Hna. Teresa González Montes, Hna. Elisa Pino Arzamendia y Hna. Victoria Recalde Gamarra.
2 Psicólogas: Yolanda Prieto López y Hna. Victoria Recalde Gamarra.
2 Administradoras: Elena Alonso Pan y Hna. Elisa Pino Arzamendia.
2 Cociñeiros: Jesús María Cruz Fernández y Ruth Yépez Arias (fin de semana y festivos).

Asemada, cóntase coa atención dunha profesional da Psiquiatría e unha enfermeira especialista en saude mental, dependentes orgánicamente do Sergas (Servicio Gallego de Salud), que acuden ao centro unha vez ao mes para pasar consulta ás persoas usuarias que o precisan.