Estrutura organizativa

PERSOAL DO CENTRO

O centro está xestionado actualmente por catro relixiosas: Dúas mestras e dúas educadoras.

Como persoal contratado cóntase cos servizos de dúas traballadoras sociais, unha das cales exerce como directora do centro, unha auxiliar administrativa, un cociñeiro e unha psicóloga que atende ás usuarias unha vez á semana.

Directora: Rocío Barros García
Traballadora social: Patricia Sánchez de la Fuente
Psicóloga: Yolanda Prieto López
Auxiliar administrativa: Elena Alonso Pan
Cociñero: Jesús María Cruz Fernández

Tamén se conta coa atención dunha profesional de Psiquiatría do Sergas (Servizo Galego de Saúde), que acode ao centro unha vez ao mes.

 

 

 

VOLUNTARIADO

Dentro dos recursos humanos, debemos destacar a importancia que ten o voluntariado para lograr o bo funcionamento do centro. O Fogar tamén conta coa colaboración dun voluntario que realiza o mantemento dos equipos informáticos. A maioría destas persoas, levan anos desenvolvendo o seu labor de voluntariado nesta Institución. Grazas ao labor que realizan nos talleres que imparten, púidose complementar o traballo educativo que as educadoras realizan con cada usuaria.

Nas reunións periódicas que mantén o Equipo Educativo e o voluntariado, avalíanse as actividades que se realizan ao longo do ano, os logros e dificultades que se van atopando na súa relación coas usuarias e achéganse as pautas de actuación en cada caso. É grande o interese que mostra o voluntariado por mellorar a formación e calidade de vida das usuarias do Fogar, achegando ideas, o seu tempo libre e os seus coñecementos e valores.