Achega financeira

Son moitas e variadas as formas de colaborar co Centro. As achegas económicas son moi necesarias para a continuidade do Fogar.

Podes colaborar coa túa achega de forma periódica ou puntual enchido o seguinte formulario:

 

FORMULARIO DE ACHEGA ECONÓMICA

Nombre *

Apellidos *

Dirección

Teléfono *

Localidad

Provincia

Correo electrónico *

Código postal

País

Elija una de las siguientes opciones para su aportación *

¿Qué cantidad desea aportar? *

* Estoy de acuerdo con los términos y condiciones del Aviso Legal


* Campos obligatorios

 

 

Ao utilizar este formulario web para contactar con FUNDACION FOGAR SANTA LUCIA, o usuario considérase informado e acepta o Aviso Legal e consente o tratamento dos seus datos de carácter persoal no ficheiro inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos.
Informámoslle de que pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquera momento e segundo a Lei 15/1999 LOPD de forma gratuíta a través da dirección Estr. de Visma a Mazaído, 129 15011 A Coruña ou a través de correo electrónico a info@hogarsantalucia.org junto con proba válida en dereito, como fotocopia do DNI e indicando no asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

OS DATOS QUE SE COMPLETARON ENVIARANSE POR CORREO ELECTRÓNICO AO FOGAR SANTA LUCÍA, E POSTERIORMENTE POÑERÉMONOS EN CONTACTO CONTIGO PARA PODER FACER EFECTIVO O INGRESO.