Financiamento

 

Existen tres formas de financiamento:

  • A través de subvencións públicas (Unión Europea, Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello da Coruña) e privadas (a Caixa,  Fundación Familia Naveyra Goday…)
  • A través de cotas periódicas e achegas puntuais de particulares.
  • A través de ingresos propios: o 75 % da contía de as pensións e/ou prestacións que percibe cada persoa usuaria.

COLABORAN NO NOSO PROXECTO: “ACOLLIDA DE MULLERES SEN FOGAR”:

 

 

 

CONVENIO ANUAL CO CONCELLO DA CORUÑA

O Concello da Coruña, mediante a firma dun convenio anual, contribúe ao financiamento dos gastos dun posto de traballo de traballadora social. Este ano a colaboración é de 30.000 euros

 

 

SUBVENCIÓN DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL COFINANCIADA PARCIALMENTE POLO FONDO SOCIAL EUROPEO E POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL:

A  Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia concedeu á Fundación Fogar Santa Lucía unha subvención de 9166,99€ para a reforma do peche exterior do Fogar Santa Lucía. Trinta persoas usuarias do Fogar., se benerficiarán cada ano destas melloras. Esta actuación está subvencionada nun 80% polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no programa operativo de Galicia 2014-2020, con encaixe no Obxectivo Temático 9: “Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de descriminación” .