Instalacións

As instalacións de Fogar Santa Lucia compóñense dun edificio de tres niveles onde se desenvolven as actividades do centro.

Distribúese en:

– Planta baixa

– Planta primeira

– Planta semi-soto e soto.

 

Planta baixa:

Na planta baixa desenvólvense as actividades principais do centro durante o día e atópanse as estancias das relixiosas da comunidade.

Distribúese da seguinte maneira:

 • Dúas oficinas a ambos os dous lados do ascensor
 • Lavadoiro
 • Recibidor
 • Despacho de dirección
 • Dependencias das relixiosas (4 dormitorios e unha sala de comunidade)
 • Lavadoiro das relixiosas
 • Sala de talleres
 • Salga de estar
 • Comedor
 • Baño 1
 • Baño 2
 • Sala de botiquín
 • Cociña
 • Cámara de frío
 • Cámara de conxelación
 • Despensa
 • Comedor relixiosas

 

Planta primeira:

En la planta primera se encuentran las estancias de las personas usuarias.

El acceso a esta planta se realiza a través de la planta baja por medio de escaleras o de ascensor.

Distribúese da seguinte maneira:

 • Recibidor de planta
 • Ascensor
 • 2 cuartos de limpeza a ambos os dous lados do ascensor
 • Baño
 • Á esquerda da planta:

 • Baño comunitario
 • 10 dormitorios individuais (5 a cada lado do corredor)
 • Á dereita da planta:
 • Baño comunitario
 • 10 dormitorios individuais (5 a cada lado do corredor)

 

Planta semi-soto:

A planta semi-soto é unha planta ampliada proxectada no ano 2008.

A planta sitúase na fachada sur do edificio.

Distribúese da seguinte maneira:

 • Capela
 • Taller
 • Baño
 • Salita

 

Soto:

O soto do centro atópase a mesmo nivel que a planta semi-soto.

Nel atópase:

 • Salga de máquinas do ascensor
 • Salga de caldeira
 • Roupeiro
 • Almacén