Voluntariado

Pódese formar parte do voluntariado do Fogar Santa Lucía de diversas maneiras. Non é requisito indispensable ter coñecementos sobre un tema concreto, senón que se valora o desexo de participar naquelas actividades organizadas pola entidade que beneficien a usuarias e/ou á propia organización do mesmo: impartindo algún taller no centro de carácter lúdico ou laboral, acompañando ás educadoras e/ou persoal nas diversas actividades que se organizan no exterior ou ben, acompañando ás usuarias nalgunhas xestións ou trámites. Tamén se pode colaborar no mantemento das instalacións do mesmo.

PERFIL DO VOLUNTARIADO

As persoas que desexen formar parte do voluntariado do Fogar Santa Lucía, deberán presentar o seguinte perfil:

-Igual ou maior de 18 anos.

-Respecta o espírito cristián que identifica o centro.

-Concienciada e comprometida cos problemas da sociedade, e con vocación de servizo aos demais.

Especialmente sensibilizada ante os problemas de mulleres en risco de exclusión social e/ou con enfermidade mental.

-Posuír as seguintes habilidades sociais:

 1. Capacidade de motivación.
 2. Escucha activa.
 3. Asertividad.
 4. Empatía.
 5. Respecto.
 6. Actitude exenta de xuízo.
 7. Regulación das propias emocións.
 8. Actitude positiva e proactiva.
 9. Apertura mental.
 10. Paciencia.
 11. Perseveranza.
 12. Cortesía.
 13. Educación.

 

OFERTA DE VOLUNTARIADO (02-03-2018)

Actualmente, buscamos a una persona que esté dispuesta a impartir un taller de actividad física de bajo impacto (Pilates o gimnasia de mantenimiento…). Se valorará positivamente, si el/la candidato/a tiene formación en el campo de las ciencias del deporte. Si deseas concertar una entrevista, ponte en contacto con nosotras en el siguiente correo electrónico: trabajosocial@hogarsantalucia.org.

 

Para más información contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico info@hogarsantalucia.org